Press

Nyhet | 2011-02-11

Stor enighet om högre styrränta

På tisdag den 15 februari meddelar Riksbanken sitt beslut om styrräntan. En färsk enkät från SME Direkt visar att 14 av 14 prognosmakare, varav vi är en, räknar med att styrräntan kommer att höjas med 0,25 procentenheter till 1,50 procent. I enkäten tror också nästan alla, inklusive vi själva, att styrräntan kommer att höjas ytterligare vid räntemötena april och juli, så att den stiger till 2 procent.

Uppfattningarna i ränteenkäten är mer olika när det gäller Riksbankens tre räntemöten under andra halvåret. De flesta prognosmakare tror på en eller två räntehöjningar. Vi tror att det räcker med en räntehöjning, så att styrräntan ligger på 2,25 procent vid årets slut.

Vår bedömning är att en styrränta på 2,25 procent kommer att ge en tremånaders boränta på cirka 4 procent. Det börjar bli en räntenivå som biter och det gäller därför för Riksbanken att inte gå för snabbt fram. För Riksbanken måste det vara de räntor som låntagarna möter som är det viktiga för att bedöma hur stor effekt styrräntan får.