Press

Nyhet | 2011-02-09

Tillbaka till september för Riksbanken

Konjunkturen kommer att förbättras och lönsamheten är god. Priserna kommer att höjas och rekryteringen av personal ökar. Det visar Riksbankens senaste undersökning där 25 stora industriföretag intervjuats.

Det är glädjande att svenska företag och svensk ekonomi går bra. Den starka tillväxten medför emellertid också att inflationstrycket stiger. När Riksbanken meddelar sitt räntebeslut den 15 februari tror vi att man inte bara höjer styrräntan med 0,25 procentenheter till 1,50 procent, utan också höjer av prognosen för styrräntan under de närmaste åren.

Riksbanken sänkte räntebanan vid räntemötet i oktober och höll den sedan oförändrad vid decembermötet. Nu är det troligt att räntebanan justeras upp, så att den kommer närmare den prognos Riksbanken hade i september. Det skulle innebära att prognosen för styrräntan till slutet av 2011 dras upp till cirka 2,50 istället för cirka 2 procent.