Press

Nyhet | 2011-02-04

Annorlunda hyresförhandlingar

Stigande räntor samt höga priser på el och olja borde leda till en kraftig uppgång i hyrorna. Årets hyresförhandlingar tyder emellertid på en måttlig ökning. Hyresgästföreningen rapporterar att för de drygt 400 000 lägenheter där en överenskommelse träffats är den genomsnittliga hyresökningen drygt 2 procent. Statistiken gäller bara allmännyttiga bostadsföretag och inte privata hyresvärdar.

Från och med i år gäller nya regler för hyresförhandlingarna, som reducerar allmännyttans roll som riktmärke. Det blir därför intressant att se vad avtalen kommer att ge för de privata hyresvärdarna. För det fåtal hyresavtal på den privata sidan som Hyresgästföreningen redovisar ligger höjningarna nära avtalen för allmännyttan på orten. Då rör det sig emellertid inte om storstäderna, utan om mindre och medelstora orter som Boden, Krokom, Pajala, Sollefteå, Örebro och Östersund.

Förra året ökade hyrorna i konsumentprisindex med 1,6 procent. Vår bedömning är hyreshöjningarna hamnar högre i år, troligen kring 2,5 procent. När konsumentprisindex för januari redovisas den 17 februari får vi den första indikationen på träffsäkerheten i vår prognos.