Press

Nyhet | 2011-02-03

Varningsflagg på bostadsmarknaden

Precis som på andra marknader så påverkas priserna på bostadsmarknaden av förändringar i utbud och efterfrågan. Eftersom det finns en viss priströghet, varken köpare eller säljare är beredda att acceptera ett pris som ligger allt för långt ifrån vad de uppfattar som "marknadsvärde", så kan det ta en viss tid innan prisnivån anpassas vid utbuds- och efterfrågeförändringar. Försäljningstiden, hur lång tid det tar innan ett visst bostadsobjekt är sålt, kan därför vara en bra mätare på utbuds- och efterfrågeläge och ge en indikation om vart prisnivån är på väg.

En mycket stor del av alla bostäder som säljs i Sverige annonseras på Hemnet. Genom att använda veckostatistiken över antalet objekt som finns till salu och antalet nyinkomna objekt så kan vi räkna ut en grov indikator på försäljningstiden. Sett över de senaste tre åren har denna i genomsnitt varit 10 veckor för småhus och 5 veckor för bostadsrätter i Sverige som helhet. I Stockholm, där det går snabbast, har försäljningstiden varit i genomsnitt 6 respektive 4 veckor. Det finns en stor säsongvariation, under juli och kring jul och nyår stannar marknaden upp och försäljningstiderna brukar stiga kraftigt.

Med tanke på ränteuppgången, bolånetaket och den senaste tidens livliga debatt kring bostads- och bolånemarknaden borde denna sortens tidiga indikator vara av högsta intresse. Under hösten och vintern har, enligt statistiken, försäljningstiderna stigit mer än vad som kan motiveras av de naturliga säsongssvängningarna. Den genomsnittliga försäljningstiden för bostadsrätter har varit uppe i över 6 veckor, den längsta sedan finanskrisen slog till hösten 2008. På småhusmarknaden har försäljningarna gått ännu trögare och det har tagit nästan 20 veckor i genomsnitt innan kontrakten varit signerade. Detta är till och med längre än under finanskrisen.

Hemnet-statistiken tyder på att det skett en markant inbromsning på bostadsmarknaden under hösten och vintern. Hur mycket som beror på åtstramningen på bolånemarknaden och hur mycket som är tillfälligt är svårt att säga men det finns definitivt anledning att hissa varningsflagg.