Press

Nyhet | 2011-01-26

Stark export och stark krona

Riksbankens höjningar av styrräntan har gjort svenska räntepapper attraktiva och har därmed bidragit till att kronan är starkare än på länge. Man får gå tillbaka till år 2000 för att hitta en lika stark nivå på kronan gentemot våra viktigaste handelspartners valutor. Ändå fortsätter exporten att öka i snabb takt. I december ökade exportvolymen med cirka 20 procent och under fjärde kvartalet var ökningen i samma storleksordning.

Har exporten blivit immun mot kronförstärkningen? Exporten var fortfarande svag i slutet av 2009, så jämförelsen med den perioden ger höga tillväxttal. Det lär dröja till andra halvåret i år innan exportökningen dämpas till ensiffriga tal. Den starka kronan brukar betyda mindre för exportvolymen och mer för exportföretagens lönsamhet. Terminssäkringar gör också att valutaeffekten på lönsamheten inte är omedelbar.

Kronan är nu ungefär 5 procent starkare än normalt. En ytterligare förstärkning med 5 procent skulle sannolikt ge märkbara effekter både på exporten och på företagens lönsamhet. Det är något som Riksbanken måste ta hänsyn till när man funderar över ytterligare räntehöjningar.