Press

Nyhet | 2011-01-24

Osäker påsksmällare

Riksbankens nästa räntemöte den 14 februari rycker allt närmare. Vi räknar med en ny höjning med 0,25 procentenheter så att styrräntan hamnar på 1,50 procent. Det finns gott om argument för en ny räntehöjning: svensk ekonomi går starkt, arbetsmarknaden har förbättrats och inflationen ligger över målet på 2 procent.

Om det är så gott som säkert med en räntehöjning vid februarimötet tycker vi att det är betydligt mer osäkert hur Riksbanken kommer att agera vid påföljande räntemöte den 19 april. Vi tror emellertid att den starka kronan, som dämpar importpriserna, och en lugnare utveckling av bostadspriserna kan bidra till att Riksbanken då gör en paus i räntehöjningarna.

Fortsätter den ekonomiska statistiken att komma in starkt kan det dock tippa över till att Riksbanken smäller av räntehöjning även i april. Veckans statistikskörd med utrikeshandel, arbetsmarknad, Konjunkturinstitutets barometrar och detaljhandel blir därför högintressant.