Press

Nyhet | 2011-01-19

Snabbt uppåt för bolåneräntorna

Räntehöjningarna har duggat tätt den senaste tiden. I dag höjs bolåneräntorna med mellan 0,04 och 0,19 procentenheter. I och med detta ligger tremånadersräntan på 3,30 procent, tvåårsräntan på 3,98 procent och femårsräntan på 4,99 procent. Sedan början av oktober har tremånadersräntan stigit med 0,86 procentenheter, tvåårsräntan med 0,94 procentenheter och femårsräntan med 1,07 procentenheter.

Bakom de stigande bolåneräntorna ligger till största delen en allmän ränteuppgång men vissa riskpremier som påverkar kostnaderna för bolånefinansiering, har även stigit. Både korta och långa marknadsräntor har stigit den senaste tiden. Uppgången i korta marknadsräntor kan främst härledas till Riksbankens räntehöjningar och marknadens förväntningar om ytterligare höjningar. Långa marknadsräntor har stigit både internationellt och i Sverige, till följd av signaler om en starkare ekonomisk utveckling och mindre oro för deflation. I och med Riksbankens avveckling av likviditetstödet till bankerna så har likviditetspremien på räntemarknaden stigit med omkring 0,3 procentenheter. Detta har haft direkt påverkan på bolåneräntorna, främst den korta tremånadersräntan.

Mer om utsikterna för bolåneräntorna kan du läsa om i Boräntenytt som vi publicerar i morgon.