Press

Nyhet | 2011-01-12

Inflationen på väg upp

Imorgon (13 januari) publicerar Statistiska centralbyrån konsumentprisindex för december förra året. Höga elpriser och bensinpriser samt stigande räntor bidrar till att vi räknar med att inflationen ökar med 0,7 procentenheter från november till december och att inflationstakten därmed stiger från 1,8 till 2,3 procent. Den underliggande inflationstak-ten, där räntekostnader räknas bort, är något lägre men lär ändå stiga till 2,1 procent.

Hittills under januari har oljepriset stigit ytterligare medan elpriset sjunkit en del från den mycket höga nivån i december. Samtidigt har priserna på flera livsmedelsråvaror stigit kraftigt. Energi- och livsmedelspriser kan snabbt gå både upp och ner men klart är att inflationen har blivit ett betydligt större problem för Riksbanken än tidigare.

Höjningarna av styrräntan under förra året motiverades delvis av Riksbankens oro över hushållens stigande skuldsättning och allt högre bostadspriser. Nu hamnar inflationen och inflationsmålet på 2 procent mer direkt i fokus. Räkna med en allt högre styrränta framöver.