Press

Nyhet | 2010-12-30

Gott nytt år - insättningsgarantin höjs vid årsskiftet

Sedan 1996 har Sverige en insättningsgaranti. Denna innebär att staten garanterar insättningar på konton i banker och andra kreditmarknadsföretag. Garantin gäller oavsett om sparandet är bundet eller fritt och den gäller för privatpersoner, företag och andra juridiska personer. Som sparare får du ersättning från staten, inom tre månader, om ett företag går i konkurs. Garantin är obligatorisk och företag som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot kunders pengar på konto omfattas automatiskt. Garantin finansieras genom en avgift som de anslutna företagen betalar till Riksgäldskontoret.

Den maximala ersättningen har tidigare varit 50 000 euro per kund och företag (eller minst 500 000 kronor). Från och med årsskiftet höjs dock denna nivå till 100 000 euro. Höjningen beror på ändringar i EU:s insättningsgarantidirektiv.