Press

Nyhet | 2010-12-23

Befolkningsökningen driver bostadsmarknaden

Vid årsskiftet beräknas den svenska befolkningen uppgå till 9.417.000 personer, en ökning med 76 000 personer. Under 2000-talet har befolkningen sammantaget ökat med 534 000 personer. Under samma period beräknas antalet bostäder i landet ha ökat med 273 000, dvs ungefär en ny bostad för varannan person. Med tanke på att nästan hälften av alla hushåll i Sverige består av ensamboende så är det inte så konstigt att allt fler kommuner rapporterar om bostadsbrist.

Det som delvis har räddat bostadsmarknaden är att antalet personer mellan 25 och 35 år, den ålder då bostadsefterfrågan oftast ökar markant pga familjebildning och hög flyttbenägenhet, minskat något under perioden. Sammantaget har denna åldersklass av förstagångsköpare minskat med 66 000 personer under 2000-talet. Bostadsefterfrågan har således faktiskt hållits tillbaka något av befolkningsstrukturen.

Tittar vi tio år framåt i stället så ser läget emellertid ganska annorlunda ut. Befolkningen väntas fortsätta öka i hyfsad takt och passera tiomiljonersstrecket omkring 2020. Den stora skillnaden är att antalet personer som är mellan 25 och 35 år kommer att öka ganska kraftigt. De kommande tio åren väntas denna grupp växa med omkring 220 000 personer. Den strukturella efterfrågan på bostäder kommer därför att öka betydligt mer under 2010-talet än vad den gjort under 2000-talet. Håller inte bostadsbyggandet jämna steg med denna utveckling så lär vi få se ytterligare ett decennium med ökande bostadsbrist och stigande reala bostadspriser.