Press

Nyhet | 2010-12-17

Lugnare på bostadsmarknaden

Den senaste statistiken över prisutvecklingen på bostadsmarknaden i november ger inte en helt enhetlig bild. Statistiska centralbyråns småhusbarometer visar att småhuspriserna legat i princip stilla under sommaren och hösten och att antalet försäljningar fortfarande ligger väl under nivåerna mellan 2005 och 2007. Jämfört med för ett år sedan var priserna i november 4 procent högre. Gotland, Kalmar och Stockholm är de län där priserna stigit snabbast medan Västmanland, Södermanland och Örebro län halkat efter lite. Även mäklarstatistiken över småhuspriserna visar på stillastående priser de senaste månaderna.

Valueguards bostadsrättsstatistik visar däremot att priserna i de större städerna stigit en hel del de senaste månaderna. Jämfört med för ett år sedan var bostadsrättspriserna 10 procent högre. Uppgången har varit lite snabbare i Stockholm än i andra städer. Hemnetbarometern bekräftar att småhusmarknaden gått lite trögare än bostadsrättsmarknaden. Utbudet av småhus till salu har varit ganska högt under hela andra halvåret medan bostadsrättsutbudet successivt sjunkit. Hemnetstatistiken visar också att utgångspriserna stigit på bostadsrättsmarknaden men stått ganska stilla på småhusmarknaden.

Vi räknar med att de stigande bolåneräntorna kommer att bromsa in bostadsefterfrågan framöver. Den underliggande efterfrågan som styrs av befolkningsutvecklingen i förhållande till bostadsbeståndets utveckling kommer dock att fortsätta vara stark, framför allt i tillväxtregionerna. Sammantaget räknar vi därför med prisökningstakter under de kommande åren som ligger mellan 0 och 5 procent på samtliga marknader.