Press

Nyhet | 2010-12-15

Räntehöjning men allt annat oförändrat

Styrräntan höjdes med 0,25 procentenheter till 1,25 procent men annars var nyckelordet oförändrad när Riksbanken idag presenterade resultatet från det senaste räntemötet. Prognosen av styrräntan de närmaste 3 åren var i stort sett oförändrad och reservationen från vice Riksbankscheferna Karolina Ekholm och Lars Svensson var också densamma som vid det förra räntemötet. De ville hålla styrräntan oförändrad på 1 procent och förordade mindre räntehöjningar framöver.

Vår räntebedömning under de närmaste två åren ligger nära den linje som drivs av majoriteten i Riksbankens direktion med en styrränta på 2 procent i slutet av 2011 och cirka 3 procent i slutet av 2012. Under 2013 räknar vi med att styrräntan behöver höjas cirka en halv procentenhet mer än Riksbankens prognos men till 2013 är det långt och mycket hinner hända innan dess.