Press

Nyhet | 2010-12-13

Riksbanken - räntehöjning men oförändrad räntebana

Imorgon, den 14 december, har Riksbanken sitt räntemöte och den 15 december meddelar man vad man kommit fram till. Vi räknar med att styrräntan kommer att höjas med 0,25 procentenheter till 1,25 procent. När det gäller Riksbankens prognos av styrräntan under de närmaste tre åren, räntebanan, tror vi att den kommer att vara densamma som vid räntemötet i oktober. Det innebär att styrräntan höjs gradvis till cirka 3,5 procent till slutet av 2013.

Riksbanken sänkte sin prognos av styrräntan vid mötet i oktober och det har inte kommit så mycket ny information att det berättigar till en ny förändring av räntebanan. Dessutom baseras decembermötet på en uppdatering av makroprognoserna från oktober och inte på en helt ny genomarbetad prognos.

Det som blir intressant är om oenigheten i Riksbankens direktion består. Är det fortfarande två ledamöter som vill ha en oförändrad styrränta och en lägre räntebana än huvudalternativet? Förmodligen blir det så men helt säker kan man inte vara.