Press

Nyhet | 2010-11-26

Hård julklapp från Riksbanken

På måndag den 29 november redovisar Statistiska centralbyrån hur det gick för den svenska ekonomin under tredje kvartalet. Även om vi redan avverkat en stor del av fjärde kvartalet är det intressant att få en samlad bild av tillväxten under föregående kvartal. Vår bedömning är att den svenska ekonomin fortsatt att gå mycket starkt och att BNP ökade med 5 procent jämfört med tredje kvartalet förra året. Det vi hittills vet om fjärde kvartalet är också positivt och det verkar troligt att tillväxten för 2010 hamnar kring 4,5 procent.

Den starka återhämtningen efter finanskrisen talar för en ny höjning av styrräntan med 0,25 procentenheter till 1,25 procent vid Riksbankens nästa räntemöte den 14 december. För Riksbanken måste också den begynnande bristen på arbetskraft, enligt Konjunkturinstitutets barometer, och de höga kraven i hyresförhandlingarna vara oroande från inflationssynpunkt. Är det kanske rentav dags för minoriteten i Riksbankens direktion, som varit emot tidigare räntehöjningar och förordat en låg räntebana, att ända inställning.