Press

Nyhet | 2010-11-25

Rekordoptimism bland svenska företag bäddar för räntehöjning i december

I konjunkturinstitutets barometer för november så slår optimismen nya rekord. Framför allt steg stämningsläget i bygg- och tjänstesektorn men även detaljhandeln och industrin blev mer optimistiska. Stämningsläget i näringslivet är på betydligt högre nivåer än vad var vid konjunkturtoppen sommaren 2007. Framför allt är det tjänsteföretagen som är mer optimistiska än någonsin. Hushållens förväntningar sjönk något, men ligger fortfarande långt över det historiska genomsnittet. Den sammanvägda barometerindikatorn gick över 114 i november och tangerar därmed de tidigare rekordnivåerna från 2000.Barometerutfallet, i kombination med färsk lånestatistik som visar att hushållen fortsatte att öka sin skuldsättning i rask takt under oktober, stärker Riksbankens inställning att styrräntan behöver höjas framöver. Den överraskande starka uppgången i hushållens inflationsförväntningar, från 2,4 till 3,2 procent, understyrker ytterligare detta behov. Vår tidigare prognos att Riksbanken kommer att höja räntan vid både december- och februarimötet verkar därmed stå sig.