Press

Nyhet | 2010-11-19

Boräntorna på väg upp

Boräntorna höjs idag för samtliga bindningstider med 0,05-0,20 procentenheter. Räntehöjningen är minst för korta bindningstider och störst för långa bindningstider. Bättre konjunkturutsikter i omvärlden och i Sverige har fått de långa marknadsräntorna att stiga. Att den amerikanska centralbankens annonserade köp av statsobligationer i början av november inte blev större än väntat har också bidragit till uppgången i obligationsräntorna. Dessutom har Riksbankens avveckling av de stora lånen till fast ränta, som gavs till bankerna under finanskrisen, medfört att skillnaden mellan räntor på bostads- och statsobligationer ökat, vilket dragit upp både korta och långa boräntor.Vårt huvudscenario har varit och är att oron för ett nytt bakslag i den internationella konjunkturen är överdriven. Riksbanken behöver därför höja styrräntan ytterligare och uppgången i de långa marknadsräntorna kommer att bli kraftig. Vår prognos av hur detta påverkar boräntorna finns i senaste numret av Boräntenytt. Utvecklingen den senaste tiden har ökat sannolikheten för vårt huvudscenario även om risken för en sämre internationell konjunktur med låga korta och långa räntor under lång tid fortfarande inte kan avskrivas.