Press

Nyhet | 2010-11-17

Bostadspriserna planar ut

Bostadspriserna i storstäderna har gått in ett lugnare skede. I oktober ökade priserna på bostadsrätter svagt i Stockholm, backade något i Malmö och steg lite mer i Göteborg. Sedan
början av året har bostadsrättspriserna ökat med cirka 5 procent i Stockholm och Göteborg medan de varit i stort sett oförändrade i Malmö. Det är således fråga om ett betydligt lugnare tempo än i förra årets återhämtning efter finanskrisen. För småhus är tendensen likartad den för bostadsrätter. Priserna på småhus i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö har i sedan början av året ökat med måttliga 3-4 procent.Riksbankens höjningar av styrräntan, som gett högre korta boräntor, börjar således få effekt och bolånetaket kanske också finns med i bilden. Det kommer att bli en intressant utveckling av bostadspriserna under nästa år. Dragkampen står mellan å ena sidan högre boräntor och ett ökat byggande och å andra sidan ökande inkomster och en bättre arbetsmarknad. Vårt grundtips är att kampen slutar oavgjort och att bostadspriserna fortsätter att röra sig sidledes.