Press

Nyhet | 2010-11-04

Amerikanska centralbanken experimenterar

Den amerikanska centralbanken, Fed, tycker att det behövs mer stimulanser för att få fart på USA-ekonomin. Man har därför beslutat att köpa amerikanska statsobligationer för ytterligare 600 miljarder dollar fram till slutet av andra kvartalet nästa år. Tanken är att hålla nere de långa räntorna för att stimulera låneefterfrågan. Låga räntor är också positivt för aktiemarknaden och därmed för hushållens förmögenhet. Samtidigt kan låga räntor ge en svagare dollar, som drar upp den amerikanska exporten.

Med en styrränta som sedan lång tid är nära noll försöker den amerikanska centralbanken ändå att få fart på ekonomin på detta okonventionella sätt. Eftersom köpen av statsobligationer var väntade bör effekten på långräntorna inte bli så stor. En viktig signal från Fed är dock att man är beredd att köpa mer statspapper om det skulle behövas.

Vår bedömning är att Fed:s åtgärder även bidrar till att hålla nere svenska långräntor och därmed också boräntor med längre räntebindningstider. Hur stor och varaktig effekten blir är svårare att bedöma.