Press

Nyhet | 2010-10-27

Konjunkturlyft på bred front

SCB mäter varje halvår konjunkturläget bland storföretagen i olika branscher. Höstens mätning visar att en ganska stor majoritet av företagen uppger att de befinner sig i en konjunkturuppgång. Detta är en kraftig förbättring sedan i våras. Samtliga sektorer befinner sig nu i uppgång. Allra starkast konjunktur hittar vi inom finans-, hotell- och utbildningssektorerna. Finansindustrin och hotellnäringen är också de branscher som rapporterar den snabbaste förbättringen sedan mätningen i våras. Även inom partihandeln har konjunkturläget förbättrats snabbt. I stål-, metall- och verkstadsindustrin samt i den övriga tillverkningsindustrin har konjunkturläget visserligen förbättrats men dessa sektorer har fortfarande en bit kvar till dess att hjulen rullar för fullt. Två sektorer sticker ut genom att det inte skett några förbättringar jämfört med de förra mätningarna. Snarare har läget dämpats något i vårdsektorn och detaljhandeln.