Press

Nyhet | 2010-10-26

Riksbanken överraskar

Styrräntan höjs med 0,25 procentenheter till 1 procent men prognosen för styrräntan de närmaste åren justeras ner. Det var budskapet från Riksbankens räntemöte. Nedjusteringen av räntebanan med 0,4 procentenheter från och med slutet av nästa år var en överraskning som motiveras av en svag utveckling i omvärlden och ett lågt inflationstryck i Sverige.

Det är dock svårt att se att utvecklingen i omvärlden och inflationstrycket i Sverige förändrats så mycket sedan Riksbankens senaste räntemöte i början av september att det motiverar en lägre prognos av styrräntan. Intrycket är snarare att direktionen sökt en kompromiss mellan de fyra ledamöter som tidigare argumenterat för en högre räntebana och de två ledamöter som velat ha en betydligt lägre styrränta på längre sikt.

Trots kompromissen fortsatte två av ledamöterna i direktionen att reservera sig mot räntehöjningen och förordade också en styrränta som var ungefär 0,75 procentenheter lägre än huvudalternativet till slutet av 2013.

Vi är ense med Riksbanken om att styrräntan kommer att höjas till 2 procent till slutet av 2011 och till cirka 3 procent till slutet av 2012. Därefter tror vi emellertid att det kommer att behövas en högre styrränta än vad Riksbanken nu räknar med.