Press

Nyhet | 2010-10-21

Stark arbetsmarknad under hösten

Arbetsmarknadsstatistiken för september bekräftar bilden av att arbetsmarknadsläget fortsätter att förbättras. Sysselsättningen växte med 40 000 personer mellan augusti och september medan antalet arbetslösa var oförändrat, enligt säsongrensade data. Fortsätter denna utveckling så har vi passerat toppnivåerna för antalet sysselsatta, från början av 2008, redan innan årsskiftet. I Konjunkturinstitutets färska lönebildningsrapport så pekas lönebildningen ut som bidragande till återhämtningen på arbetsmarknaden. Löneavtalen för 2010-11 ger förhållandevis låga arbetskostnadsökningar vilket stimulerar arbetskraftsefterfrågan.

Jämfört med september 2009 så var antalet sysselsatta 1,9 procent fler, vilket motsvarar drygt 85 000 personer, och antalet arbetade timmar 3,6 procent högre. Antalet arbetslösa var nästan 5 procent färre, vilket motsvarar 20 000 personer och antalet i arbetsmarknadsåtgärder var 34 procent fler, en ökning med 45 000 personer. De mer framåtblickande arbetsmarknadsindikatorerna signalerar att utvecklingen kommer att fortsätta. Varslen ligger på betydligt lägre nivåer nu än tidigare. Antalet nyanmälda lediga platser (de som anmälts till arbetsförmedlingen) var i september 45 000, en uppgång med 14 000 sedan i fjol.

Något oroande är att antalet kvarstående lediga platser också ökar i snabb takt. Detta är en indikation på att matchningen inte fungerar riktigt och antyder att det kan finnas arbetskraftsbrist i vissa regioner eller i vissa branscher. I olika barometerundersökningar så svarar många företag att de avser att öka sysselsättningen ytterligare. I en del sektorer, exempelvis bland bygg-, IT- och bemanningsföretag, finns det en begynnande arbetskraftsbrist. På lite sikt skulle detta kunna generera löneglidning.