Press

Nyhet | 2010-10-14

Bostadsmarknaden: priserna planar ut och byggandet kommer igång

Denna vecka har det publicerats mycket statistik och rapporter kring bostadsmarknaden. Mäklarstatistiken för september tyder på att både bostadsrätts- och småhuspriser fortsatt öka under hösten. Vår egen rapport, Mäklarbarometern, visar att prisökningarna väntas plana ut under vintern. Riksbankens räntehöjningar och bolånetaket kommer att få en dämpande verkan. Stockholms bostadsrättsmarknad är den marknad som väntas påverkas mest av bolånetaket. Tur då att det är där den underliggande efterfrågan är som starkast.

Många byggen har startats upp och ROT-aktiviteterna har varit många hittills i år. Både Boverket och Sverige byggindustrier räknar också, i färska prognoser, med ordentliga uppgångar i bostadsbyggandet framöver. Främst är det byggandet av flerbostadshus som ökar medan småhusbyggandet släpar efter en del. Det är den starka svenska ekonomin, en ljusare arbetsmarknad och hushållens optimism som driver på antalet byggstarter. Trots den kraftiga uppgången kommer dock bostadsbyggandet under 2011 inte riktigt att nå upp till nivåerna i mitten av 2000-talet.

Läs mer i senaste Mäklarbarometern om temperaturen på bostadsmarknaden i Storstadsregionerna.