Press

Nyhet | 2010-10-08

Är det en ny industrikris på gång?

I sitt senaste tal bedömde vice riksbankschef Svante Öbergs att tillväxten i den svenska ekonomin är så stark att styrräntan behöver fortsätta att höjas de närmaste månaderna. Samtidigt kommer statistik som visar att industriproduktionen minskade med 4 procent från juli till augusti och att industrins orderingång föll med nästan 6 procent.

Har Öberg missbedömt läget? Är det istället en ny kris på gång? Nej, knappast. Nedgången för industrin i augusti måste sättas i relation till en mycket kraftig ökning under tidigare månader. Konjunkturinstitutets barometer och enkäter till inköpscheferna i industrin visar också att september var en mycket bättre månad för industrin än augusti.

Den svaga industristatistiken i augusti lär därför inte ändra Öbergs inställning om behovet av kommande räntehöjningar. Vi räknar med att majoriteten i riksbankens direktion resonerar på liknande sätt och att styrräntan höjs med 0,25 procentenheter vid vart och ett av de närmaste räntemötena.