Press

Nyhet | 2010-10-06

Riksbanken avvecklar krisåtgärderna

I dag förfaller det sista av de stora lån som Riksbanken försett bankerna med för att underlätta kreditförsörjning och upprätthålla likviditeten på räntemarknaderna under finanskrisen. Som mest hade Riksbanken 380 miljarder kronor utlånat, motsvarande 12 procent av BNP (allt som produceras i landet under ett år). I och med detta har Riksbanken avvecklat i stort sett alla ?extraordinära? krisåtgärder. Som jämförelse kan nämnas att de flesta andra centralbanker fortfarande driver stora utlånings- och obligationsköpsprogram för att stödja likviditet och hålla nere långa räntor. I både Japan och EMU har man ganska nyligen också utvidgat dessa program medan en eventuell utvidgning diskuteras i både USA och Storbritannien.

Avvecklingen av likviditetsstödet innebär i sig en viss åtstramning av ränteläget. Vi har redan kunnat se en viss uppgång i de korta marknadsräntorna i Sverige. Riksbanken lär gå vidare med ytterligare räntehöjningar framöver. Åsikterna om hur snabbt detta kommer att ske är dock delade. Mer om detta kan du läsa i senaste Boräntenytt.