Press

Nyhet | 2010-09-30

Imponerande styrka i den svenska ekonomin

Utfallet för den senaste ekonomiska statistiken har bekräftat vår bild av att efterfrågan i den svenska ekonomin växer mycket snabbt för tillfället. Bara under den senaste veckan har statistik över utrikeshandel, detaljhandel, bilhandel och utlåning visat på en fortsatt stark utveckling av efterfrågan. Konjunkturinstitutets månadsbarometer stödjer ytterligare bilden av en ekonomi på hög växel. Visserligen är mycket av statistiken preliminär och osäker men mycket talar ändå för att vi under de senaste månaderna har upplevt den starkaste ekonomiska tillväxten på länge.

Även i internationell jämförelse har utvecklingen varit mycket stark. Med tanke på att stora delar av omvärlden fortfarande påverkas av finanskrisrelaterade problem så är det inte konstigt att Stockholmsbörsen gått omkring 10 procent starkare än världens börser i genomsnitt samtidigt som den svenska kronan stärkts med drygt 6 procent under de senaste tre månaderna. Riksbankens två räntehöjningar, i början av juli och i början av september, har inneburit att korta marknadsräntor stigit en hel del under sommaren och hösten, i motsats till de flesta andra länder där räntorna legat stilla.