Press

Nyhet | 2010-09-29

Svensson påverkar hushållens ränteförväntningar

Hushållen har dragit ner förväntningarna på boräntan med den kortaste bindningstiden på 3 månader. I september bedömde hushållen att boräntan kommer att vara 3,32 procent på 1 års sikt, 3,99 procent på 2 års sikt och 4,35 procent på 5 års sikt. I augusti var motsvarande ränteförväntningar 3,41, 4,16 och 4,53 procent. Det visar Konjunkturinstitutets senaste barometer.

Det verkar troligt att argumenten för en försiktig höjning av Riksbankens styrränta som framförts med kraft av vice riksbankschef Lars Svenson och något försiktigare av vice riksbankschef Karolina Ekholm påverkat hushållens ränteförväntningar. Hushållens förväntningar om den egna ekonomin och om Sveriges ekonomi har blivit allt mer optimistiska, vilket borde tala för högre och inte lägre boräntor.

Splittringen i Riksbankens direktion om hur mycket styrräntan behöver höjas framöver ser alltså ut att få effekter för hushållens räntesyn. Det blir intressant att se om det blir majoriteten, med riksbankschef Stefan Ingves i spetsen, eller Lars Svenssons mjukare linje som hushållen kommer att ha störst tilltro till.