Press

Nyhet | 2010-09-23

Högre långa boräntor

I vår senaste konjunkturbedömning från slutet av augusti var prognosen att boräntorna skulle stiga till slutet av året. Hittills har prognosen stämt väl. Boräntorna med korta bindningstider har dragits upp av Riksbankens höjning av styrräntan i början av september och av förväntningar om ytterligare räntehöjningar. De långa marknadsräntorna har också stigit under september, vilket bidrar till att vi idag höjer bundna boräntor med bindningstider på 2-10 år med 0,05-0,09 procentenheter.

Prognosen om högre boräntor ser alltså ut att vara träffsäker. Nedgången för de långa marknadsräntorna igår visar emellertid att ränteutvecklingen inte är spikrak. Ett mjukt budskap från den amerikanska centralbanken och lite svag ekonomisk statistik var tillräckligt för att trycka ner de långa obligationsräntorna. Vår bedömning är att det mycket väl kan komma tillfälliga nedgångar i de längre bundna boräntorna framöver men att trenden ändå är uppåt.