Press

Nyhet | 2010-09-16

Stigande bostadspriser trots bolånetak och räntehöjningar

Statistiken över prisutvecklingen på bostadsmarknaden under augusti visar på fortsatt stigande prisnivåer överlag. Tidigare tendens till prisnedgång under sommaren har vänts till uppgång under augusti i de flesta regioner. Jämfört med för ett år sedan är både bostadsrätts- och småhuspriserna drygt 9 procent högre (enligt Valueguard respektive SCB). På bostadsrättsmarknaden har prisökningen varit lite lägre i Malmö och Göteborg än vad den varit i Stockholm och andra städer. På småhusmarknaden har priserna ökat snabbast i de tre storstadsregionerna och Dalarna medan Blekinge, Västerbotten och Värmland släpar efter.

Framöver kommer bostadsmarknaden att dras åt olika håll. Det finns en tilltagande bostadsbrist i flera regioner på grund av att bostadsbyggandet inte hållit takten med den demografiska utvecklingen. Den starkare konjunkturen innebär också högre hushållsinkomster, bättre arbetsmarknad, stigande framtidstro och därmed ökande efterfrågan på bostäder. Dessa drivkrafter kommer att balanseras av kommande räntehöjningar och andra åtgärder (exempelvis bolånetaket) som gör det dyrare att finansiera bostadsköp. Vi räknar med att den underliggande bostadsefterfrågan är så stark att prisuppgången kommer att fortsätta framöver, men i en betydligt blygsammare takt än vi vant oss vid de senaste åren.