Press

Nyhet | 2010-09-09

Stark tillväxt och låg inflation

Igår rapporterade Statistiska centralbyrån (SCB) att tillväxten i ekonomin under andra kvartalet var betydligt starkare än vad som preliminärt beräknades i slutet av juli. BNP-tillväxten, jämfört med andra kvartalet förra året, skrevs upp från 3,7 till 4,6 procent. Idag redovisar SCB att konsumentpriserna var oförändrade från juli till augusti. Prisökningarna från augusti förra året var bara 0,9 procent. Rensat för effekten av sänkta räntor var inflationstakten något högre men ändå bara 1,4 procent.

Stark tillväxt och låg inflation är en gynnsam kombination. Förklaringen är förstås den kraftiga konjunkturnedgången i samband med finanskrisen. Det är lätt att överträffa den låga produktionen förra året och det finns fortfarande mycket lediga resurser i ekonomin, vilket håller nere inflationstrycket. Förstärkningen av kronan gör också sitt till för att hålla nere importpriserna.

Vi räknar med att tillväxten dämpas under andra halvåret och att inflationstrycket bara stiger måttligt framöver. Därför måste Riksbanken snart slå av på takten i räntehöjningarna för att inte bromsa in ekonomin för mycket och skapa en för låg inflation. Två eller tre räntehöjningar till, sedan är det dags för en paus.