Press

Nyhet | 2010-09-08

Hög tillväxt, låg inflation, låga räntor

Flera prognosmakare har reviderat upp sin syn på tillväxten de senaste månaderna. TNS SIFO Prospera gör en återkommande undersökning av förväntningarna på tillväxt, inflation, löner, räntor och växelkurs bland inköpschefer, penningmarknadsaktörer och arbetsmarknadsorganisationer. Av denna framgår ganska tydligt hur mycket tillväxtförväntningarna har ökat. Mellan juli och september har den förväntade tillväxten på ett års sikt stigit från 1,7 till 3,1 procent, en markant uppgång på bara två månader. Med tanke på dagens upprevidering av BNP-statistiken så kan nog förväntningarna ha stigit ännu lite till i nästa mätning.

Tillväxtförväntningarna på 2 och 5 års sikt har också stigit en del. Inflationsförväntningarna är i princip oförändrade, inflationen väntas ligga kring Riksbankens inflationsmål. Inte heller förväntningarna på Riksbankens reporänta har förändrats särskilt mycket. Reporäntan väntas vara 1,3 procent om ett år att jämföra med 1,0 procent i julimätningen. På 2 och 5 års sikt har ränteförväntningarna sänkts något. De långsiktiga ränteförväntningarna förefaller låga med tanke på att Riksbanken själv bedömer att en normal reporänta ska ligga kring 3,75 procent. Läs mer om hur splittrade ränteförväntningarna är och effekterna av denna splittring i senaste boräntenytt.