Press

Nyhet | 2010-09-02

Riksbanken vill bromsa ekonomin

Riksbanken höjde, som väntat, styrräntan med 0,25 procentenheter till 0,75 procent. Prognosen för styrräntan under de närmaste tre åren lämnades också oförändrad. Styrräntan väntas höjas till 2,1 procent till hösten 2011, till 3,1 procent hösten 2012 och till 3,8 procent hösten 2013. Förändringarna i riksbankens prognoser av svensk tillväxt och inflation var marginella.

Det mesta talar för att styrräntan fortsätter att höjas med 0,25 procentenheter vid de två kommande räntemötena i oktober och december. Därefter är det troligt att räntehöjningarna går in i ett lugnare tempo och att styrräntan hålls oförändrad vid några av räntemötena.

Riksbanken påpekar alltid att ränteprognoserna kan behöva förändras i ljuset av ny information. För närvarande delar emellertid Riksbanken vår bedömning att vi inte står inför ett nytt kraftigt bakslag i den internationella konjunkturen.