Press

Nyhet | 2010-08-31

Höjning av styrräntan men oförändrad räntebana

Så var det då dags igen för ett nytt räntemöte. Riksbankens direktion träffas den 1 september och meddelar sitt beslut den 2 september. Allt annat än en höjning av styrräntan med 0,25 procentenheter till 0,75 procent vore en stor överraskning. Den majoritet i Riksbankens direktion som fanns för en höjning av styrräntan i juli är stabil och kommer att rösta igenom en ny höjning.

Då är det mer intressant att se om Riksbanken förändrar sin prognos av styrräntan under den kommande treårsperioden. Vi tror inte det har hänt så mycket i internationell och svensk ekonomi sedan räntemötet i juli att det motiverar en justering av räntebanan. Å ena sidan har USA:s ekonomi utvecklats svagare än väntat men å andra sidan har svensk ekonomi fortsatt att vara överraskande stark. Balansen måste nog förändras mer entydigt för att Riksbanken ska ändra sin ränteprognos.