Press

Nyhet | 2010-08-26

Svensk ekonomi går bra än så länge

Stämningen på räntemarknaden är dyster. Obligationsräntorna har fallit till mycket låga nivåer, vilket tyder på förväntningar om en svag internationell tillväxt och låg inflation under lång tid. I den svenska statistiken syns emellertid ännu inte så mycket av detta. I juli fortsatte exporten att öka i snabb takt och arbetsmarknaden förbättrades. Den öppna arbetslösheten var visserligen lite högre än i juli förra året men det beror i hög grad på att utbudet av arbetskraft ökar mer än sysselsättningen.

Är det räntemarknaden som är alltför dyster eller är det bara en tidsfråga innan den svenska ekonomin börjar mattas av? Vi räknar med att konjunkturen kommer att dämpas men tror inte på ett större bakslag vare sig i den internationella eller svenska ekonomin. Utvecklingen i den amerikanska ekonomin, som är något av en ledande indikator för världsekonomin, blir extra viktig framöver för att avgöra om vi har rätt i vår bedömning.