Press

Nyhet | 2010-08-24

Bolånemarknaden fortsätter växa trots bolånetak

Vi räknar inte med att bolånetaket kommer att bromsa in efterfrågan på bolån särskilt mycket. Själva ränteeffekten motsvarar ungefär en riksbankshöjning (0,25 procentenhet). Den största effekten kommer från de amorteringskrav som troligtvis kommer att ställas på utlåningen utöver 85 procents belåningsgrad. Finansinspektionens analyser tyder dock på att de flesta låntagare borde ha utrymme för ökade amorteringar. I praktiken blir nog effekten marginell, redan idag ställer bankerna krav på amorteringar och högre räntor vid högre belåningsgrader. Ökat bostadsbyggande, stigande inkomster och en stabilisering på arbetsmarknaden väntas motverka både bolånetak och räntehöjningar och medföra att bolånemarknaden fortsätter växa i rask takt. Läs mer i vår senaste konjunkturrapport.