Press

Nyhet | 2010-08-17

Stabilisering av bostadspriserna

Småhuspriser juli 2010 (procentuell årlig ökningstakt,
tre månaders glidande medelvärde)

Färsk julistatistik från både Mäklarstatistik och SCB visar att uppgången i bostadspriserna har mattats av. Efter bottenkänningen kring årsskiftet 2008/09 har småhuspriserna stigit med omkring 15 procent och bostadsrättspriserna med omkring 25 procent till nivåer som ligger över tidigare toppnivåer. Efterhand har dock prisstegringarna avtagit och de senaste månaderna har priserna i stort sett legat stilla samtidigt som utbudet varit stort. Till viss del kan inbromsningen kopplas till naturlig säsongvariation och vädereffekter (sträng vinter, varm sommar) men högre räntor och det kommande bolånetaket har säkert haft en viss effekt också. Vår bild av bostadsmarknaden är att vi sannolikt kommer att få se väldigt försiktiga prisuppgångar framöver. För att priserna ska falla krävs dock troligtvis en större ränteupppgång än vad som ligger i korten i dagsläget eller att ekonomin drabbas av en oväntad konjunkturnedgång.

Det är intressant att notera att det senaste årets prisuppgång är ganska jämnt fördelad över landet. Småhuspriserna har ökat i samtliga län. De län som noterat högst prisökningar är Gotland, Stockholm och Dalarna. Där har priserna ökat med mer än 9 procent det senaste året. Gävleborg, Västerbotten och Värmland hamnar längst ned med prisökning på 1-2 procent.