Press

Nyhet | 2010-08-13

Återhämtning i industrin

Industrin går fortsatt starkt och ökade produktionen med drygt 1 procent från maj till juni. Från första till andra kvartalet var uppgången i produktionen nästan 6 procent. Industriproduktionen är dock fortfarande cirka 20 procent lägre än den var på toppen, innan finanskrisen. Återhämtningen i industrin är således på gång. Den överraskande starka utvecklingen i euroområdet, och då framför allt i Tyskland, är en förklaring till uppsvinget för den svenska industrin.

Minskningen av industrins orderingång från maj till juni kan emellertid vara ett varningstecken. Statistiken i juni är visserligen ofta osäker men det svagare orderinflödet kan också vara en signal om en mindre dynamisk efterfrågan framöver. Tillväxten i euroområdet kommer att bli lägre under tredje kvartalet och i USA och Kina verkar konjunkturen bromsa in. Det kommer att märkas framöver även för den svenska industrin.