Press

Nyhet | 2010-06-28

Utlåningstakten fortsatt hög - Riksbankshöjning ännu mer sannolik

En av de sista viktiga pusselbitarna inför Riksbankens räntemöte på onsdag publicerades idag. Finansmarknadsstatistiken för maj visar att hushållen fortsätter att öka sin skuldsättning i snabbare takt än vad deras inkomster växer. Den årliga ökningstakten för finansinstitutens utlåning till hushållen var 9,1 procent. Främst är det bolånen som ökar snabbt, medan blancolånen ökar lite långsammare. Även utlåningen till företag verkat ha kommit igång de senaste månaderna efter att ha gått knackigt under finanskrisen.

Riksbanken har ett inflationsmål och ska sätta styrräntan efter inflationsutsikterna på två till tre års sikt. Även om det inte finns några direkta samband mellan hushållens skuldsättning och konsumentprisutvecklingen så finns det mer långsiktiga risker avseende både inflation och finansiell stabilitet som hänger samman med en snabbt stigande skuldsättning. Att döma av de signaler som direktionsledamöterna skickat i tal, mötesprotokoll, intervjuer och andra sammanhang så kommer situationen på låne- och bostadsmarknaden att vara viktiga faktorer vid kommande räntebeslut. Dagens siffror stödjer ytterligare de argument som finns för att påbörja normalisering av penningpolitiken och höja styrräntan redan denna vecka.