Press

Nyhet | 2010-06-17

Utplaning på bostadsmarknaden

Den senaste prisstatistiken för bostadsmarknaden visar att småhuspriserna stigit med omkring 8 procent och bostadsrättspriserna med 10 procent de senaste tolv månaderna. Priserna har stigit lite mer i storstadsregionerna än på andra ställen men de allra flesta regioner noterar högre priser jämfört med för ett år sedan. Under våren har dock prisökningstakten saktat in. De senaste två-tre månaderna har priserna nästan stått stilla samtidigt som utbudet av hus och bostadsrätter varit högre än under motsvarande period tidigare år.

Många konjunkturfaktorer påverkar bostadsmarknaden och prisutvecklingen. Högre bolåneräntor och skärpta villkor för utlåningen, exempelvis finansinspektionens bolånetak, kommer att hålla nere prisuppgången. Ett ökat bostadsbyggande bör också dämpa prisutvecklingen. Hushållens ekonomiska situation och deras framtidsförväntningar är viktiga faktorer för bostadsefterfrågan. Vi räknar med att arbetslösheten snart slutar öka och att sysselsättningen tar fart under 2011 vilket stärker efterfrågan på bostäder. Samtidigt bidrar de låga löneavtalen till att hushållens inkomster inte ökar lika snabbt under 2010 och 2011 som under tidigare år. Strukturella faktorer är också viktiga för bostadsprisernas utveckling. På grund av flera års lågt bostadsbyggande finns det en underliggande bostadsbrist i flera regioner. Dessutom kommer vi att få se stora årskullar ungdomar göra sitt inträde på bostadsmarknaden de kommande åren, vilket ytterligare stärker efterfrågan på bostäder.

När vi väger ihop alla faktorer i våra prognosmodeller så landar vi i slutsatsen att de snabba prisuppgångarna inte kommer att fortsätta. Men det är också svårt att se att några större prisfall skulle utlösas framöver, snarare handlar det om stillastående eller svagt ökande priser.