Press

Nyhet | 2010-06-16

Fördel för bunden boränta

Oron på finansmarknaderna och osäkerheten om konjunkturutvecklingen har ökat igen. De statsfinansiella problemen i framför allt euroområdet väntas inte leda till en ny finanskris men en stramare finanspolitik kommer att dämpa efterfrågan i omvärlden. Det är huvudscenariot i SBAB:s nya konjunkturprognos.

Prognosen för svensk BNP i år höjs från 2,2 till 3,0 procent men dämpad export gör att BNP-prognosen för nästa år skrivs ner från 3,0 till 2,7 procent. Riksbankens oro för hushållens skuldsättning bidrar dock till att styrräntan höjs till 0,50 procent i juli och vidare till 1,50 procent redan till början av nästa år. Därefter går räntehöjningarna in i ett lugnare tempo och styrräntan stannar vid 2 procent i slutet av 2011. Nuvarande längre bundna boräntor bedöms vara lägre än genomsnittet för den kortaste tremånaders boräntan på 1-5 års sikt.

Stigande boräntor kyler av bostadspriserna men leder inte till en nedgång. Småhuspriserna bedöms öka med 5 procent i år och med 2 procent nästa år.