Press

Nyhet | 2010-06-09

Troligt med räntehöjning 1 juli

April var en mycket bra månad för svensk industri. Både produktion och orderingång ökade med nästan 1 procent från mars trots en kraftig uppgång med mer än 4 procent från februari till mars. Samtidigt presenterade Arbetsförmedlingen en positiv prognos för sysselsättningen och Prospera kom med en enkät som visade att inflationsförväntningarna ökat något.

Trots osäkerheten om utvecklingen av de statsfinansiella problemen i många länder och oron på finansmarknaden, så talar det mesta för att Riksbanken kommer att höja styrräntan vid nästa räntemöte den 1 juli. Det är troligt att svensk export dämpas när åtstramningar sätts i verket i olika länder men den effekten ligger en bit fram i tiden. Just nu ser svensk ekonomi stark ut och Riksbankens oro över hushållens höga efterfrågan på lån är ett ytterligare skäl för en tidig räntehöjning.