Press

Nyhet | 2010-06-03

Bostadsbyggandet tar fart

Bostadsbyggandet drogs ner kraftigt under finanskrisen. Förra året byggdes det bara 15 000 lägenheter och småhus. När konjunkturen nu vänt är bostadsbyggandet snabbt på väg upp igen. Första kvartalet i år ökade nybyggnationen med 34 procent, jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Det ökade bostadsbyggandet bidrar till ökad aktivitet i ekonomin men bidrar också till att dämpa bostadspriserna när fler objekt kommer ut på bostadsmarknaden. Uppgången i bostadsbyggandet sker främst i storstadsområdena där bostadspriserna ökat mest.