Press

Nyhet | 2010-06-01

Allt mer pekar på att Riksbanken höjer räntan i juli

Ovanpå det starka utfallet för BNP-tillväxten under första kvartalet så har det de senaste dagarna publicerats ytterligare ekonomisk statistik som understryker den snabba återhämtningen i den svenska ekonomin. Konjunkturinstitutets månadsbarometer för maj visar att både hushåll och företag är mycket optimistiska om utvecklingen. Optimismen ökade kraftigt i tjänstesektorn under maj. Inköpschefsindex som mäter stämningen i industriföretagen uppvisade i maj den högsta nivån sedan 1994. Med tanke på hur nyhetsrapporteringen sett ut den senaste månaden med internationell skuldkris, börsfall, vulkanutbrott, oljeutsläpp, oro i Korea, Thailand, Palestina osv så är det anmärkningsvärt att stämningsläget inte dämpats. Många företag verkar också ha reviderat upp sina anställningsplaner ganska rejält. Till de starka enkätresultaten kan även läggas hårda data som bekräftar den starka utvecklingen. Exempelvis visar färsk statistik över bilförsäljningen i maj att antalet sålda bilar (både personbilar och lastbilar) var nästan 40 procent högre än under maj i fjol.

Sammantaget gör de starka tillväxtsignalerna att det lutar allt mer mot att Riksbanken kommer att höja styrräntan vid nästa räntemöte. I dagens stabilitetsrapport säger visserligen Riksbanken själv att både osäkerheten och riskerna ökat på finansmarknaderna men det verkar inte som om detta, och ett lågt inflationstryck, helt kan motivera att styrräntan ska ligga kvar på rekordlåga 0,25 procent till september. Om inte skuldkrisen i euro-området markant förvärras och den finansiella oron eskalerar ytterligare så kan vi nog räkna med att normaliseringen av penningpolitiken inleds med en första räntehöjning i början av juli.