Press

Nyhet | 2010-05-27

Bättre tillväxt men låg inflation

Dagens svenska ekonomiska statistik gav ingen klar indikation för om det blir en höjning eller inte vid Riksbankens räntemöte den 1 juli. Å ena sidan visar näringslivets planer på en ökning av investeringarna i år. Det ökar aktiviteten i ekonomin och skulle kunna tyda på en räntehöjning. Å andra sidan faller priserna i producentledet. Priserna på konsumtionsvaror i producentledet var i april drygt 4 procent lägre än i april förra året. Inflationstrycket lyser således med sin frånvaro, vilket talar för att höjningen av styrräntan skjuts fram till hösten.

I slutändan lär det ändå bli Riksbankens bedömning av vilka återverkningar de statsfinansiella problemen i en rad länder kommer att få för den svenska ekonomin som avgör när styrräntan kommer att höjas.