Press

Nyhet | 2010-05-25

Högre arbetslöshet talar för att räntehöjning dröjer

Arbetslösheten i april var betydligt högre än väntat. Färsk statistik från Statistiska centralbyrån visar att andelen öppet arbetslösa var 9,8 procent medan vi och de flesta andra räknat med att den skulle vara cirka 9 procent. Förklaringen till den höga arbetslösheten var främst att arbetskraften ökat mer än väntat. Det är således överraskande många som söker och kan ta ett jobb.

Det positiva med statistiken var att sysselsättningen var stabil. Trenden för sysselsättningen har därmed varit positiv sedan förra hösten. Frågan är då vad som väger tyngst för Riksbanken vid nästa räntebeslut; att det finns fler som söker jobb eller att jobben gradvis ökar. Vår bedömning är att det allt mer lutar mot att Riksbanken kommer att lämna styrräntan oförändrad vid räntemötet den 1 juli. Då spelar givetvis också de statsfinansiella problemen i Europa en betydande roll.