Press

Nyhet | 2010-05-24

Inte mycket till prisuppgång utanför storstadsregionerna

En jämförelse av småhusprisernas utveckling under de senaste trettio åren på kommunnivå visar ganska tydligt de stora regionala skillnaderna i Sverige, med kraftiga prisuppgångar i storstadsregionerna i södra delen av landet och stagnerande marknader på den norrländska landsbygden.

Mellan 1981 och 2009 har det genomsnittliga småhuspriset i Sverige som helhet ökat med drygt 400 procent - konsumentprisindex har under samma period ökat med ungefär 200 procent, och timlönen med omkring 350 procent. Bryter vi ned utvecklingen på kommuner så finner vi att i 34 av 290 kommuner har priserna ökat med mer än 500 procent. Med ett enda undantag ligger samtliga dessa kommuner inom pendlingsavstånd från Stockholm, Göteborg och Malmö - på 34:e plats hittar vi Kalmar med en prisuppgång på 508 procent.

I 88 kommuner har småhuspriserna däremot ökat mindre än 200 procent, dvs. mindre än vad priserna på varor och tjänster ökat under motsvarande tidsperiod. Bland dessa 88 kommuner hittar vi 38 kommuner i Norrland och 25 i västra Svealand (totalt finns det 54 respektive 53 kommuner i dessa regioner). Resterande kommuner i botten på listan är - med några få undantag - små landsbygdskommuner i Syd- och Mellansverige.