Press

Nyhet | 2010-05-20

Déjà vu

Vid Riksbankens senaste räntemöte i april fanns det en majoritet för att höja styrräntan vid nästa räntemöte den 1 juli. De senaste veckorna har oron kring krisen i Grekland ökat men detta verkar inte ha förändrat Riksbankens inställning att en tidig räntehöjning är nödvändig.

Det är givetvis osäkert hur Greklandskrisen utvecklas och vilka effekter den kan få på den svenska ekonomin. Riksbankens förhållningssätt ger emellertid en känsla av något vi redan sett, déjà vu, nämligen den fortsatta höjningen av styrräntan hösten 2008 när finanskrisen redan var ett faktum.

Är verkligen inflationshotet så överhängande och uppgången i de svenska huspriserna så oroande att Riksbanken är beredd att ta risken att göra om misstaget från hösten 2008? Kanske får vi en viss ledning från de Riksbankstal som kommer att hållas de närmaste veckorna. Är det svenska huspriser eller krisen i euroområdet som man är mest orolig över?