Press

Nyhet | 2010-05-12

Greklandskrisen märks på boräntorna

De statsfinansiella problemen i euroländerna i allmänhet, och i Grekland i synnerhet, börjar märkas på de svenska boräntorna. Riskbenägenheten på räntemarknaden har minskat och efterfrågan på säkra placeringar, som svenska statsobligationer, har ökat. Stigande interbankräntor och ökade kostnader för att finansiera kort utlåning med lång upplåning drar upp boräntorna med kort bindningstid. Skillnaden mellan räntor på bostadsobligationer och statsobligationer har ökat men nedgången i statsobligationsräntorna har varit så stor att de längre bundna boräntorna ändå kunnat sänkas.

Skillnaden mellan boräntor med lång och kort bindningstid har därmed minskat. Den bundna femåriga boräntan är efter dagens sänkning nere på 4,09 procent och den tioåriga bundna boräntan ligger på 4,94 procent. Med Riksbankens prognos för styrräntan, så väger det nu ganska jämnt mellan genomsnittet för den kortaste boräntan på tre månader under de kommande 1-5 åren och nuvarande längre bundna boräntor. Det förutsätter förstås att Greklandskrisen inte får Riksbanken att tänka om och dra ner på takten i de planerade höjningarna av styrräntan.