Press

Nyhet | 2010-05-11

Dilemma för Riksbanken

Inflationen i april var lägre än väntat. Från april förra året har konsumentpriserna bara ökat med 1 procent. När effekten av lägre räntor räknas bort är inflationstakten 2,2 procent. Det är lite lägre än vad Riksbanken räknade med i den senaste prognosen.

Lågt inflationstryck och osäkerhet kring Greklandskrisens effekter talar för att Riksbanken kan avvakta till september innan styrräntan höjs. Samtidigt har export, industriproduktion och order utvecklats mycket starkt i mars. Det ser därmed ut som om BNP för första kvartalet kommer att bli bättre än vad vi och Riksbanken tidigare räknat med.

Det finns således argument både för en tidig och något senare höjning av styrräntan. Greklandskrisens fortsatta utveckling lär bli avgörande för om Riksbanken höjer styrräntan i juli eller i september.