Press

Nyhet | 2010-04-28

Inbromsning på bostadsmarknaden

I Mäklarbarometern frågar vi fastighetsmäklare i de tre storstadsregionerna vad de tror om utbud, efterfrågan prisutveckling, budgivning och försäljningstider på bostadsrätts- och småhusmarknaden. Sammantaget ger deras svar en god bild av hur bostadsmarknaden i respektive region ser ut och vart utvecklingen är på väg under de närmaste månaderna.

Sammantaget tyder den senaste Mäklarbarometern på att bostadsmarknaden fortsätter att utvecklas förhållandevis starkt. Det pågår dock en tydlig dämpning och priserna väntas inte öka lika mycket de kommande månaderna som tidigare.

De regionala skillnaderna är större än vad de brukar vara. Stor-Stockholms bostadsmarknad utvecklades svagare än väntat under första kvartalet medan Stor-Göteborg och Stor-Malmö snarare överraskade på uppsidan. Förväntningarna inför andra kvartalet är också mer dämpade i Stor-Stockholm.