Press

Nyhet | 2010-04-23

Boräntor går åt olika håll

Idag höjer SBAB den kortaste boräntan, som är bunden på tre månader, med 0,05 procentenheter. Samtidigt sänks boräntorna med bindningstider på 3-10 år lika mycket. Varför går boräntorna åt olika håll?

Den kortaste boräntan dras upp av förväntningar om kommande räntehöjningar från Riksbanken. De längre bundna boräntorna är mer internationellt styrda och påverkas av oron för Greklands statsfinanser. Lån som givits till Grekland bedöms som osäkra. Den minskade riskbenägenheten gör att efterfrågan ökar på säkra placeringar, som svenska statsobligationer. När marknadsräntorna sjunker följer även boräntor med längre bindningstider med nedåt.

Kommer den här utvecklingen att fortsätta? Greklands finansiella problem är inte lösta i en handvändning. Så länge som det bara gäller Grekland tror vi dock att effekterna på svenska obligationsräntor blir begränsade. Prognosen om stigande längre bundna boräntor efter sommaren ligger således fast. Det gör också prognosen om att det dröjer till september innan Riksbanken höjer styrräntan.